เมอริเนียน โอลีฟ ออย น้ำมันมะกอกธรรมชาติไม่ผ่านกรรมวิธี

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำมันมะกอกธรรมช่ติไม่ผ่านกรรมวิธี เป็นน้ำมันมะกอกที่ผ่านการบีบเย็นครั้งแรกเท่านั้น ที่อุณหภูมิไม่เกิน 27 องศาเซลเซียส ไม่มีการใช้สารเคมีในการสกัดและการแยกน้ำมัน ได้รับตราสัญลักษญ์หัวใจ ในโครงการ อาหารไทยหัวใจดี จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทนาลัยมหิดล

หมวดหมู่ : อาหาร

Share

 

สำหรับคนรักสุขภาพ น้ำมันมะกอกธรรมชาติไม่ผ่านกรรมวิธี เป็นน้ำมันมะกอกที่ผ่านการบีบเย็น

ครั้งแรกเท่านั้น ที่อุณหภูมิไม่เกิน 27 องศาเซลเซียส ไม่มีการใช้สารเคมีในการสกัดและการ

แยกน้ำมัน ได้รับตราสัญลักษญ์หัวใจ ในโครงการ อาหารไทยหัวใจดี จากมูลนิธิหัวใจแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปริมาณสุทธิ 700 มิลลิลิตร

ราคา 380 บาท

Powered by MakeWebEasy.com